11 janvier 2010

Le site du jour : Video-Tuts.fr, un annuaire de tutoriels vidéo

Video-Tuts.fr est un site qui indexe des formations vidéos en provenance de plusieurs sites. Vous y trouverez de nombreux tutoriaux en vidéo sur différents thèmes :

Graphisme
* Tuto Photoshop
* Tuto Indesign
* Tuto Illustrator
* Tuto Gimp
* Tuto Photoshop Elements
* Tuto Lightroom
* Tuto Xpress
* Tuto Bridge
* Tuto Aperture
* Tuto Zbrush
* Tuto Iphoto

3D
* Tuto Cinema 4D
* Tuto Blender
* Tuto 3D Studio Max
* Tuto Maya
* Tuto Sketchup
* Tuto Xara3d

Audio
* Tuto Live
* Tuto Fruity Loops Studio
* Tuto Reason
* Tuto Deejaying

Bureautique
* Tuto Word
* Tuto Excel
* Tuto PowerPoint
* Tuto Acrobat
* Tuto Outlook
* Tuto Excel VBA

Programmation
* Tuto Php
* Tuto CSS
* Tuto Actionscript
* Tuto HTML
* Tuto Xcode
* Tuto Android
* Tuto .net
* Tuto Ajax
* Tuto Langage C
* Tuto MySQL
* Tuto XML
* Tuto JavaScript
* Tuto Dreamweaver
* Tuto Visual C++
* Tuto Flex
* Tuto Codeigniter

Syst. d'exploitation
* Tuto Windows
* Tuto Mac Os
* Tuto Linux

Vidéo
* Tuto After Effects
* Tuto Premiere Elements
* Tuto Premiere
* Tuto Final Cut Pro
* Tuto Realflow
* Tuto Imovie

Web
* Tuto Flash
* Tuto Expression Web
* Tuto Jquery
* Tuto Joomla
* Tuto Dotclear
* Tuto Cakephp
* Tuto Twitter
* Tuto Google
* Tuto Drupal
* Tuto Xampp
* Tuto Hébergement
* Tuto Safari
* Tuto Wordpress

Divers
* Tuto Youtube
* Tuto Utilitaires
* Tuto Firefox
* Tuto Camtasia Mac
* Tuto Filezilla
* Tuto CamStudio
* Tuto Internet
* Tuto Transmit
* Tuto Converio


Video-Tuts.fr
wilfried a dit…

Merci pour la mise en avant ;-)

 
Freewares & Tutos © 2015 | Distributed By My Blogger Themes | Designed By Templateism